SUBVENCIÓNS BS413A/2020

Por  Orde  do  17  de  decembro  de  2019  (DOG  17/01/2020)  establecéronse  as  bases  reguladoras  do procedemento  de  concesión  de  axudas  para  o  investimento  na  mellora  das  infraestruturas  e  do equipamento dos centros de protección de menores...

read more

Miniresidencia DIGNIDADE Mondoñedo

Con data 1 de xullo de 2020 iniciouse o servizo denominado Miniresidencia Dignidade Mondoñedo, un centro que acolle 15 prazas en réxime residencial e 2 prazas de atención de día. O centro ubicado na localidade mariñense de Mondoñedo atópase no antigo Sanatorio de Nosa...

read more

Formación en Crianza Terapéutica para Equipos Educativos

No mes de Maio de 2019 realizouse a II Formación en Crianza Terapéutica para os equipos educativos dos centros de protección e reforma da Fundación Dignidade. Impartida por ALÉN Centro de Atención Psicolóxia á Infancia centrada no estudo da Tipoloxía do Apego e...

read more

Copyrighted Image