O CIEMA LUGO PARTICIPA NO PROGRAMA “EDUCAR EN XUSTIZA”

Menores do Centro de Intervención Educativa en Medio Aberto, CIEMA Lugo, xestionado pola Fundación Educativa e Social Dignidade, participaron nos xulgados de Lugo nunha xornada sobre delitos contra a liberdade sexual, promovida dentro do programa EducarEnXustiza polo...

read more

PROGRAMA DE CONCOVATORIAS DE “la Caixa” 2021

O pasado día 15 de Decembro ás 11 h participamos na Coruña, no Encontro das 28 entidades que recibimos apoio nunha convocatoria da Fundación “La Caixa” neste ano 2021. No caso da Fundación Educativa e Social Dignidade, neste 2021 recibimos o seu apoio , cunha dotación...

read more

Dignidade có 25N

A Fundación Educativa e Social Dignidade como entidade membro da Rede TIL de Lugo súmase aos actos de sensibilización polo 25N contra violencia machista. A través da Empresa de Inserción Laboral Grupo DILL, Dignidade ofrece posibilidades...

read more

SUBVENCIÓNS BS413A/2020

Por  Orde  do  17  de  decembro  de  2019  (DOG  17/01/2020)  establecéronse  as  bases  reguladoras  do procedemento  de  concesión  de  axudas  para  o  investimento  na  mellora  das  infraestruturas  e  do equipamento dos centros de protección de menores...

read more

Miniresidencia DIGNIDADE Mondoñedo

Con data 1 de xullo de 2020 iniciouse o servizo denominado Miniresidencia Dignidade Mondoñedo, un centro que acolle 15 prazas en réxime residencial e 2 prazas de atención de día. O centro ubicado na localidade mariñense de Mondoñedo atópase no antigo Sanatorio de Nosa...

read more

Copyrighted Image