PROGRAMA DE CONCOVATORIAS DE “la Caixa” 2021

PROGRAMA DE CONCOVATORIAS DE “la Caixa” 2021

O pasado día 15 de Decembro ás 11 h participamos na Coruña, no Encontro das 28 entidades que recibimos apoio nunha convocatoria da Fundación “La Caixa” neste ano 2021. No caso da Fundación Educativa e Social Dignidade, neste 2021 recibimos o seu apoio , cunha dotación...

Dignidade có 25N

A Fundación Educativa e Social Dignidade como entidade membro da Rede TIL de Lugo súmase aos actos de sensibilización polo 25N contra violencia machista. A través da Empresa de Inserción Laboral Grupo DILL, Dignidade ofrece posibilidades de emprego e empoderamento a...

SUBVENCIÓNS BS413A/2020

Por  Orde  do  17  de  decembro  de  2019  (DOG  17/01/2020)  establecéronse  as  bases  reguladoras  do procedemento  de  concesión  de  axudas  para  o  investimento  na  mellora  das  infraestruturas  e  do equipamento dos centros de protección de menores...

Copyrighted Image