Por  Orde  do  17  de  decembro  de  2019  (DOG  17/01/2020)  establecéronse  as  bases  reguladoras  do procedemento  de  concesión  de  axudas  para  o  investimento  na  mellora  das  infraestruturas  e  do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades  de iniciativa social e se convocan para o ano 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de DesenvolvementoRexional no marco do Programa Operativo FEDER GALICIA 2014-2020.

Fondo FEDER

PROGRAMA OPERATIVO DE GALICIA FEDER 2014-2020

ORGANISMO XESTOR: DIRECCION XERAL DE FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACION DEMOGRÁFICA

EIXO PRIORITARIO: 

Actuación 9.7.1.2:  “Axudas para o investimento  en  centros  de  inclusión  social  e  en  centros  de menores  para  a  adaptación  ás  necesidades funcionais”

 COFINANCIACION:

80 % FEDER

20 % XUNTA

PARTIDAS SUBVENCIONADAS

BS413A 2020/33

Beneficiario: Fundación Educativa e Social Dignidade

Casa de Familia Dignidade Lugo

Obxecto

Obras menores: Apertura de oco no salón da casa para instalación de saída de emerxencia, instalación de porta de carpintería metálica e modificación da instalación eléctrica, de fontanería e da calefacción da dependencia. Subministración e instalación da carpintería metálica exterior do despacho-salón. Subministración e instalación de portas de madeira de entrada á vivenda con fechadura de seguridade.

Importe: 12.932,48 € 

BS413A 2020/31

Beneficiario: Fundación educativa e social Dignidade

Casa de familia Dignidade Santiago de Compostela

Obxecto

Obras menores: Adecuación da zona exterior-patio da casa, formación de cuberta lateral do patio,  formación de terraza e realización de soportal en patio traseiro.

Importe: 10.813,27 €

BS413A 2020/49

Beneficiario: Asociación Dignidade Lugo

Centro de Día Dignidad 1 Lugo

Obxecto

Equipamentos: Adquisición de 10 equipos informáticos portátiles

Importe:  7.399,15 €

Subvencións para o Investimento na mellora das infraestructuras dos centros de menores

Por Orde do 17 de decembro de 2019 (DOG 17/01/2020) establecéronse as bases reguladoras do
procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do
equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social e se
convocan para o ano 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do
Programa Operativo FEDER GALICIA 2014-2020.

Casa de Familia DIGNIDADE LUGO

Axuda Concedida: 12.932,48 €

Descrición da obra Menor:

Apertura de oco no salón da casa para instalación de saída de emerxencia, instalación de porta de carpintería metálica e modificación da instalación eléctrica, de fontanería e da calefacción da dependencia. Subministración e instalación da carpintería metálica exterior do despacho-salón.
Subministración e instalación de portas de madeira de entrada á vivenda con fechadura de seguridade

Logo Xunta de Galicia
Logo Unión Europea Fondo Social Europeo

Copyrighted Image