ElL GRUPO DILL, Dignidade Inserción Laboral Lugo traballa dende o ano 2010 para facilitar a Inserción Laboral de personas en risco de exclusión a través de diferentes actividades.

  • Servizos Integrales en edificios públicos
  • Servizos de Limpeza a empresas.
  • Servizos Integrales en Centros de menores da Fundación Dignidade.
  • Servizos de Mantemento de Xardíns.

Actualmente conta cunha prantilla de 8 persoas estando a metade en proceso de inserción laboral.

Dende o ano 2010 pasaron por Grupo Dill mais de 25 persoas con contrato laboral das cales o 70% remataron o proceso de inserción atopando unha saída laboral tanto en empresas normalizadas como con emprego autónomo.

Copyrighted Image